دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

سرمقاله - نشریه حق - شماره یک

.به نام حق.
بنا بود گاه نامه ای باشد که هر چند وقت یکبار، صادر شود از مصدرش، که ظاهراً، این چند وقتها روی هم جمع شد و یک سال و نیمی از شماره قبل فاصله گرفتیم و البته این فاصله علل مختلفی داشت که بماند برای گوش شنوایش.
در شماره پیش رو سعی بر اًن بوده تا ارتباطی برقرار شود فی مابین کلمات نورانی اهل بیت^ و قلب سلیم شما، هرچند در این مجال کوتاه، جایی برای مقالات و دستنوشته های متنوع ومفید ارسال شده، باقی نماند، اما امیدواریم با دعای خیر شما ولطف و عنایت إلهی، در شماره های اًینده بر تعداد صفحات این نشریه بیفزاییم، تا شاید با نشر مطالب بیشتر، قدری قدردان شما و نویسندگان محترم باشیم.
.یا حق.

ارسال سوال