دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

شعر (عالی أعلی) - نشریه حق - شماره یک

( عالی أعلی )

مادرم زاده مرا با نام او
شیر داده هر سحر با یاد او
یاد او یاد خدای اطهر است
نام او درمان بر هر پیكر است
پیكرم از كودكی در هر نفس
گفته یا هو یاعلی یاعلی یاعلی
یاعلی اًمد میان و قافیه پرواز كرد
سیر خود را تا به عرش حق چنین اًغاز كرد
سیر او سیر من الحق در حق است
از برایش جایگاه بندگی بس نا حق است
بندگی هم در كنار او تداعی میكند
ذره هم از لطف او كار خدایی میكند
ای خدای ارض و ای نور سما
خلق كردی در زمین بی شك خدا
این خدا در نزد تو بنده بود
با تمام هیبتش نقطه بود
نقطه هم نه هیچ باشد نزد تو
فارغ از نام و نشان و مست تو
لیك در ارض و سما نامش علی
او علی و عالی اعلى علی
یا علی یا عالی اعلى علی
یا علی یا حامی زهرا علی
یا علی یا صاحب عُقبى علی
یا علی یا تارك دنیا علی
یا علی یا مونس موسى علی
یا علی یا محیی عیسى علی
یا علی یا اسم حُسنى یا علی
یا علی یا یار بی همتا علی
یا علی یا حضرت مولا علی
یا علی یا مُهدی دلها علی
یا علی گفتیم و عشق اغاز شد
نور حق در جا طنین انداز شد
نور حق نور علی مُمتحَن
مثل یك روحند اندر دو بدن

سید محمد علی علوی

ارسال سوال